Huisregels:

Wij van Repair Café zijn niet zo van "regeltjes". Toch is het soms wel eens nodig gebleken om huisregels te hanteren. Met het oog op WVG is er het één en ander aangepast. Zo is het niet meer verplicht om naam en adres in te vullen op het reparatieformulier. Er staat wel een invulvak op het formulier. Als dat wordt ingevuld, wordt er ook een handtekening gevraagd, waarmee de invuller te kennen geeft er mee in te stemmen dat zijn / haar naam bekend is bij RC. Wij doen er echter helemaal niets mee. Soms worden spullen wel eens bij een vrijwilliger thuis gerepareerd, (bij gebrek aan het benodigde gereedschap), Dan is natuurlijk een adres en / of telefoonnummer wel handig.

Ze volgen hieronder:

  • De activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundige..
  • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoeker zelf. Uiteraard met hulp van de aanwezige reparatiedeskundige.
  • Noch de organisatie van Repair Cafá, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatie adviezen of instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.
  • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
  • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren. stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicatie, dient appart te worden betaald en zo mogelijk door de aanbieder zelf worden aangeschaft.
  • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
  • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
  • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
  • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
  • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwooordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd. Zij kunnen in overleg met de reparateur deze voorwerpen achterlaten voor gebruik van reserve onderdelen.

Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.