Op deze pagena lichten we zo maar wat bijzonderheden uit.

Overzicht van gedane reparaties in 2017

In het onderstaande overzicht geven we m.b.v. wat cijfers en enkele grafieken een overzicht van wat er in 2017 zoal is gebeurd op het gebied van reparaties.

Er werd in 2017 8x een Repair Café geörganiseerd, allen met een thema. Met de mogelijkheid voor reparaties buiten het thema om. Dat kan zonder problemen, omdat ons team vam vrijwilligers allround is. Het aanbod van spullen bleef in vergelijking met 2016 wat achter. Ook het slagingspercentage ging wat achteruit. Ondanks deze verschillen hadden we een goed jaar.

 

Onderstaande tabel laat een overzicht zien van de gehouden RC's, hoeveel reparaties er zijn gedaan en hoeveel daarvan slaagde.

De tabellen hieronder geven in percentage weer welke reparaties werden uitgevoerd en hoeveel er daarvan slaagde.

Uit de tabellen is te zien wat er zoal gerepareerd is. Daarbij valt op, dat de electrische apparaten de absolute overhand hebben, maar ook in dezecategorie kwamen ook de meeste "sterfgevallen" voor. Als tweede scoorde de reparatie van keding. Opgemerkt moet worden, dat zich in deze categorie geen mislukkingen voor. Ook bij "fietsen" en "anders" was alles te repareren.

Uit bovenstaande blijkt, dat het best wel loont om met kapotte spullen eens langs te komen.

Huisregels.

Wij van Repair Café zijn niet zo van "regeltjes". Toch is het soms wel eens nodig gebleken om huisregels te hanteren. Met het oog op WVG moet er nog het één en ander worden aangepast, je leest hier binnen kort meer over.

Ze volgen hieronder:

 • De activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundige..
 • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoeker zelf. Uiteraard met hulp van de aanwezige reparatiedeskundige.
 • Noch de organisatie van Repair Cafá, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatie adviezen of instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren. stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicatie, dient appart te worden betaald en zo mogelijk door de aanbieder zelf worden aangeschaft.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwooordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd. Zij kunnen in overleg met de reparateur deze voorwerpen achterlaten voor gebruik van reserve onderdelen.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.

  Weggooien? Mooi niet!