Op deze pagena lichten we zo maar wat bijzonderheden uit.

Repair Café in breder perspectief

Repair Café – Hardenberg maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van Repai Cafés. Begin 2019 waren er in totaal 1653 waarvan 430 in Nederland. De belangstelling neemt nog steeds toe. Zo kwamen er aleen al in ons land in 2018 40 nieuwe Repair  Café’s bij.  En dan te bedenken dat het fenomeen Repai Café nog maar net 10 jaar oud is. In Hardenberg begonnen we in maart 2012. We waren er dus best wel vroeg bij. In het jaarverslag van Stichting Repair Café International van het jaar 2018 staan heel wat interessante dingen te lezen.
Het is zeker de moeite waard om daar wat aandacht aan te besteden. Zo is de doelstelling van de S.R.I. behoorlijk veelzijdig. Het verkleinen van de afvalberg – het repareren van gebruiksvoorwerpen – de mogelijkheid van repareren van spullen onder de aandacht brengen, het moet als het ware weer geleerd worden, zijn zomaar een paar voorbeelden.  Een ander aspect is, producenten van apparaten er toe bewegen om de producten zo te maken, dat ze repareerbaar zijn.  Ook onze ervaring is, dat m.n. sommige elektrische apparaten heel moeilijk te openen zijn,  hierdoor is de kans groot dat er onherstelbare schade ontstaat.

In 2017 is het project “RepairMonitor” van start gegaan. Hierbij worden door 34 Repair Café’s via een online tool gedurende een jaar alle gedane reparaties zorgvuldig bij gehouden. In dat jaar zijn er door bovengenoemde Repair Café’s zo’n 10.000 reparaties verricht, waarvan er zo’n 70% slaagden. 
Bij ons lag dat percentage in 2018 iets hoger, nl.75 %. Al met al, geeft de RepairMonitor een vrij goede indicatie van wat het effect wereldwijd is.
Dan mag je aannemen, dat er in 2018 totaal bijna 350.000 geslaagde reparaties zijn uitgevoerd. Stel dat een gerepareerd apparaat 1 kg weegt dat is er door RC 350 ton afval voorkomen.
Ook op het gebied van de reductie van uitstook van CO2 draag het RC zijn steentje bij. Volgens een TNO onderzoek zou elke kilo gerepareerd product een uitstootreductie van 1 kilo CO2 opleveren. Dat zou betekenen dat het Repair Café bijdraagt 350.000 kilo CO2 uitstootreductie. Het S.R.I. jaarverslag heeft ook wel interessante gevolgen. Zo was PHILIPS Beauty (föhns – scheerapparaten enz.) geïnteresseerd in de repareerbaarheid van deze apparaten en ontdekte dat het nog niet zo makkelijk was om ze open te krijgen.Ook de Nederlandse regering, de opdrachtgever van de ontwikkeling van de tool, maakt er gebruik van voor het stimuleren van de vrijwillige reparatiesector. Repair Café dus, met het oog op de ontwikkeling van de circulair economie. Een ander project dat door S.R.I. is opgepakt, is het betrekken van jongeren bij het RC gebeuren om  het voortbestaan van repareerkennis te waarborgen. Daarom is er een lesproject ontwikkeld voor leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs waarbij de hulp van plaatselijke repairvrijwilligers wordt ingeroepen. Zo met elkaar best een leuke ontwikkeling.

Tot zover het jaarverslag van de Stichting Repair Café International. Echt ingrijpende plannen voor de toekomst hebben we met Repair Café – Hardenberg hebben we voor alsnog niet, maar dat kan zo maar veranderen. Op dit moment hebben we ook geen behoefte aan nieuwe “collega’s”, omdat de ruimte beperkt is en we met z’n tienen meestal wel allemaal bezig zijn. Er is dus om zo te zeggen een “personeels stop” ingesteld. In ieder geval hebben we er allemaal weer zin in. 10 RC middagen zij er gepland in 2020. We gaan er voor. Voor een bedankje en een vrije gift.

Ik zou zeggen: Tot ziens.